“Quan niệm cùng bàn bạc với mọi người để gỡ rắc rối, xét về bản chất là sự hoài nghi đối với bản thân. “Người nhàn mà giàu” nói: “Người làm nên đại sự không trao đổi với người khác”. Ý của câu nói này là: “Muốn làm việc TO LỚN phải biết GIỮ VỮNG LẬP TRƯỜNG”.

Chỉ là trích đoạn từ quyển sách nói mình đang nghe và thấy tâm đắc nên chia sẻ người thương.
Bạn có tin nỗi không chứ ngày trước khi mình hỏi những người mình tin tưởng rằng mình muốn làm dép chiếu quế bán ở VN và xuất khẩu thị trường thế giới; 5/ 10 say No, 3 người không bàn, 2 người ủng hộ là 2 đứa bạn thân vì nó thương và hiểu mình. Dù hông biết có làm được hay không nhưng đã ủng hộ mình khởi nghiệp.

"Muốn làm việc TO LỚN phải biết GIỮ VỮNG LẬP TRƯỜNG"
“Muốn làm việc TO LỚN phải biết GIỮ VỮNG LẬP TRƯỜNG”

Nhiều lần ngẫm nghĩ lại cuộc sống của mình, hông hiểu sao mình thích chứng minh điều ngược lại cái người khác luôn nghĩ là đúng. Mình thích làm cái mới, cái khác; không thích phải bó buộc theo một chuẩn mực nào mà xưa giờ phải vậy và bây giờ ta phải theo.
Mình thay đổi nhiều đến mức mà mẹ mình – một người phụ nữ truyền thống không còn lạ những thói bất thường của mình. Đôi khi mình cũng ngạc nhiên vì mẹ không nổi sùng với mình như ngày mình còn nhỏ.

Tuần trước mình có dịp nói chuyện với một số bạn khởi nghiệp, mấy bạn có tư duy “Không làm được cái này, cái kia…” Chưa ra chiến trận đã thua từ trong trứng nước thì khó lắm.

Hông có gì không làm được, chỉ sợ không đủ tinh thần và lập trường để CHỨNG MINH ĐIỀU NGƯỢC LẠI. Và đến nay mình cũng đang làm chuyện này, mình đã chứng minh điều ngược lại những gì mà 5/ 10 người nói mình sẽ thất bại khi làm Dép Chiếu Quế Cao Cấp STEP UP vì dép chỉ đi trong nhà, dép không đi nước được, .v.v… và rất nhiều người khác cũng nói như vậy. Vì mình luôn TIN sản phẩm luôn có thị trường cho nó và bản thân người đẻ ra nó phải phát triển và nuôi nó trưởng thành, lớn mạnh. Đó là sứ mệnh của một Founder.

Bạn có dám chứng minh điều ngược lại mọi người nghĩ?

BÌNH LUẬN